Chodzi Ci po głowie samodzielnie prowadzony biznes? Masz pomysł, biznesplan, zebrane środki na start?
Pamiętaj o tym, że własna działalność gospodarcza wymaga zarejestrowania w sposób zgodny z przepisami, a także stałego prowadzenia rozliczeń rachunkowych oraz kadrowo-płacowych. Moje biuro rachunkowe z chęcią pomoże Ci w obu tych obszarach w ramach oferowanego szkolenia oraz wsparcia.

Praca na własnej działalności

Właściwa pomoc zaczyna się od wyboru najlepszej formy opodatkowania (na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjowanych, Karta Podatkowa) dla danego przedsiębiorstwa, przy wzięciu pod uwagę, czy jest to jednoosobowa firma czy spółka. Następne etapy obejmują pomoc w zarejestrowaniu przedsiębiorstwa - złożeniu wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wraz ze zgłoszeniem do ZUS, a także np. VAT, jeśli klient chce zostać podatnikiem (w niektórych przypadkach można być zwolnionym z mocy ustawy).

W ramach oferowanego przeze mnie wsparcia zapewniam również szkolenia, które mają na celu przygotowanie każdego indywidualnego klienta do prowadzenia dokumentacji w sposób kompleksowy oraz zgodny z prawem. Świadczę także usługę outsourcingu w ramach rozliczeń rachunkowych i podatkowych oraz kadrowo-płacowych, z której można na własnej działalności skorzystać.

Prowadząc biuro rachunkowe na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, pomagam nowym biznesom się rozwijać, towarzysząc im od początku drogi. Może Tobie też pomogę założyć własną firmę?