Zdejmij sobie ciężar prowadzenia rozliczeń przedsiębiorstwa z barków!
Przekaż ten wymagający i nie raz bardzo skomplikowany obszar obejmujący księgi handlowe lub PKPiR doświadczonemu podmiotowi. Prowadzone przeze mnie biuro rachunkowe zajmuje się wszelkimi ewidencjami, co pozwala zapewnić, że w pełni odpowie na potrzeby każdego indywidualnego klienta. Pomagam również w podejmowaniu odpowiednich decyzji gospodarczych.

Kompleksowa obsługa biura rachunkowego

Zapewniana przeze mnie obsługa rachunkowa dla firm prowadzących księgi handlowe lub PKPiR obejmuje przygotowywanie (w zależności od sposobu rozliczania) m.in.:

  • Ewidencji VAT,
  • Ewidencji środków trwałych,
  • Rozliczenia PIT, CIT, VAT i innych podatków,
  • Comiesięcznych bilansów oraz rachunków zysków i strat,
  • Sprawozdania finansowego i zeznania rocznego na koniec okresu rozliczeniowego.

Co więcej, opracowuję zestawienia, raporty oraz zeznania niezbędne w trakcie działalności przedsiębiorstwa, a także zajmuję się składaniem deklaracji podatkowych we właściwych urzędach. W razie konieczności podejmuję również kontakt z ZUS lub US w celu wyjaśnienia problematycznych kwestii.

Bez względu na to, czy rozliczenia Twojej firmy obejmują pełne księgi handlowe, czy stosujesz uproszczoną księgowość, w ramach której prowadzona jest Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów, możesz liczyć na wsparcie mojego biura rachunkowego. Nieustannie poszerzam i aktualizuję swoją wiedzę, by nadążać za szybko zmieniającymi się przepisami prawnymi i zapewnić rozliczanie jednoosobowej działalności lub spółki zgodnie z prawem.