Rozliczenia wszystkich osób, które są zatrudnione w firmie, to bardzo szeroki obszar.
Kadry i płace obejmują nie tylko wszelkie kwestie związane z dokumentacją pracowniczą (akta osobowe, urlopy, skierowania na badania, świadectwa pracy, wypowiedzenia itd.), ale również konieczność prowadzenia kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi podmiotami. Tak szeroki obszar zadań niezbędnych do wykonania warto przekazać zewnętrznemu podmiotowi, który weźmie na siebie odpowiedzialność za kompleksowość oraz terminowość.

Kadry i płace dla każdej firmy

Moja oferta w ramach tego obszaru działalności firmy obejmuje kompleksowe wykonywanie takich czynności jak:

  • Prowadzenie akt osobowych,
  • Przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych,
  • Naliczanie wynagrodzeń,
  • Rozliczanie czasu pracowników,
  • Generowanie zaświadczeń,
  • Prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli.

W ramach opieki kadrowo-płacowej zapewniam również przygotowanie oraz wysyłkę wszelkich rozliczeń do US, ZUS oraz PFRON, a także składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych. W razie konieczności podejmuję się wykonania również innych czynności (np. na życzenie pracownika).

Prowadzenie kadr i płac w firmie wymaga nieustannego aktualizowania wiedzy, świetnej orientacji w przepisach Kodeksu Pracy oraz umiejętności właściwej interpretacji przepisów prawno-podatkowych. Korzystając z usług mojego biura rachunkowego, masz pewność, że rozliczenia zatrudnionych osób prowadzone są nie tylko zgodnie z prawem, ale także w rzetelny i staranny sposób.