Od 1 stycznia 2023 r. wzrosły kwoty diet i ryczałtów związanych z krajowymi podróżami służbowymi.
🛸 dieta przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia wynosi 45 zł za dobę podróży;
🛸 dla podróży służbowej krajowej rozpoczętej i niezakończonej przed 1 stycznia 2023 r. należności z jej tytułu ustala się zależnie od jej terminu:
📌 za dni przed 1 stycznia 2023 r. – według dotychczasowej stawki (38 zł)
📌 za dni od 1 stycznia 2023 r. - na podstawie nowej stawki (45 zł)
ryczałt za każdy nocleg wynosi 67,50 zł
🛸 zwrot kosztów za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie następuje na podstawie rachunku, jednak w kwocie nie większej niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli 900 zł za jedną dobę hotelową
🛸 ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosił 9 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży
Ponadto od 29 listopada 2022 r. obowiązują podwyższone kwoty diet i ryczałtów dotyczących zagranicznych podróży służbowych;
⛱ dla podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 29 listopada 2022 r. koszty z jej tytułu ustala się zależnie od jej terminu:
⛱ za dni przed 29 listopada 2022 r. - na podstawie dotychczasowych przepisów
⛱ za dni od dnia 29 listopada 2022 r. - na podstawie nowych stawek

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz już zawsze być na bieżąco?
Skontaktuj się z nami:
+48 790 211 631
ul. Kościuszki 7/9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski