Ogłoszony na dzień 2 października kurs euro wynoszący 4,6091 zł stanowi podstawę wyliczeń ważnych wskaźników podatkowych.

Kurs jest niższy niż obowiązujący rok wcześniej - na dzień 3 października 2022 kurs wyniósł 4,8272 zł. W związku z tym w 2024 roku limity ulegną obniżeniu w stosunku do roku poprzedniego.
Limit wynoszący 2 mln euro stosuje się dla:
✒️ małego podatnika PIT i VAT
✒️ ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
✒️ ustalenia obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.
W 2023 roku w przeliczeniu na PLN powyższy limit wynosił:
9 654 000,00 zł.
W 2024 roku w przeliczeniu na PLN powyższy limit wynosił:
9 218 000,00 zł.
Dla małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność przysługuje możliwość dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych sklasyfikowanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.
W ramach pomocy de minimis odpisy mogą być dokonane do wysokości limitu wynoszącego 50 tys. euro.
W 2023 roku w przeliczeniu na PLN powyższy limit wynosił:
241 000,00 zł.
W 2024 roku w przeliczeniu na PLN powyższy limit wynosił:
230 000,00 zł.
 
Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz już zawsze być na bieżąco?
Skontaktuj się z nami:
+48 790 211 631
ul. Kościuszki 7/9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
www.wiotar.pl