Oto kilka porad i wskazówek:

 1. Sprawdź, czy możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce:

  • Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie. Osoby niepełnoletnie będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli, najczęściej rodziców.
  • Nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Państwa spoza Unii Europejskiej lub spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski, jeżeli mają tytuł pobytowy, który ich do tego uprawnia (np. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy związany ze studiami).

 2. Upewnij się, czy musisz rejestrować firmę:

  • Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Jeśli planujesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. To miejsce, w którym załatwisz wszystkie formalności związane z rejestracją firmy.
  • Jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, możesz prowadzić drobną działalność nierejestrową bez dodatkowych formalności. Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Możesz ją prowadzić, jeśli przychody z działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku wynosi 3181,50 zł do czerwca i 3225 zł od lipca 2024 roku).

 3. Zarejestruj firmę online:

  • Wypełnij wniosek poprzez formularz na stronie CEIDG.
  • Następnie udaj się do urzędu w terminie do 7 dni od przesłania dokumentów, aby potwierdzić rejestrację.
  • Jeśli masz profil zaufany e-PUAP lub elektroniczny podpis kwalifikowany, zakładanie firmy odbywa się w pełni zdalnie.

 4. Wybierz nazwę swojej firmy, zdecyduj o adresie firmy, wybierz kod PKD, sprawdź, czy potrzebujesz pozwolenia, wybierz formę opodatkowania dochodów, zdecyduj, czy musisz płacić VAT, jak prowadzić księgowość i jakim rachunkiem się posługiwać oraz jakie składki zapłacisz do ZUS.

Pamiętaj, że założenie jednoosobowej działalności gospodarczej to ważny krok, ale z odpowiednią wiedzą i wsparciem można go z powodzeniem zrealizować.

 

Źródła:
(1) Co musisz wiedzieć zanim zarejestrujesz firmę - Biznes.gov.pl. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120.
(2) Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? Kto i kiedy może ją .... https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/jak-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-kto-i-kiedy-moze-ja-zarejestrowac/x9rhcs4.
(3) Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą? | EFL.pl. https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/jak-zalozyc-jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza.
(4) Rejestracja działalności gospodarczej - podatki.gov.pl. https://www.podatki.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/rejestracja-dzialalnosci-gospodarczej/.