Od 1 września 2023 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych.

🕯 Podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność.
🕯 Zasady te nie będą miały zastosowania w przypadku faktur wystawianych w szczególnych terminach wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT.
🕯 Jeśli podatnik nie wystawi faktury zaliczkowej, tylko jedną fakturę końcową, to po 1 września 2023 r. faktura musi zawierać datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
🕯 Ponadto już od 1 września zmieniły się zasady dotyczące numeracji faktur. Przepisy określą jakie numery powinna zawierać faktura końcowa, gdy faktury zaliczkowe są wystawiane za pomocą KSeF. Faktura taka będzie musiała zawierać numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury zaliczkowej.
 
Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz już zawsze być na bieżąco?
Skontaktuj się z nami:
+48 790 211 631
ul. Kościuszki 7/9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
www.wiotar.pl